Risicoverzekering zelf afsluiten zonder voorafgaand advies

Via de dienstverlening 'execution only' bij het afsluiten van een risicoverzekering, komen wij grote groepen (ervaren) consumenten tegemoet die graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen. Deze groep heeft geen behoefte meer aan advies of inhoudelijke bemoeienis van een adviseur.

Door de zelfwerkzaamheid van de klant, kunnen de laagste afsluitkosten geboden worden.

Onze dienstenwijzer leest u hier

In onze premievergelijkingen tonen wij de premie op basis van de door de klant aangeleverde gegevens. De klant kiest en beslist zelf welk product en onder welke voorwaarden, premie en dekking hij wil afsluiten.

Geen voorafgaand advies (execution only)
Voorafgaand aan de bemiddeling bij het afsluiten van de door de klant gekozen verzekering ontvangt de klant een opdrachtformulier. Door ondertekening van dit formulier gaat hij of zij akkoord met het afsluiten van de verzekering op basis van de uitgebrachte offerte, zonder voorafgaand advies. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt dit aangeduid als 'Geen voorafgaand advies (execution only)'. Noch FACN noch verzekeraar aanvaardt aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de verzekering). Ook kunnen FACN en/of verzekeraar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien FACN hieromtrent niet heeft kunnen adviseren

De akkoordverklaring bevat o.a. de volgende bepalingen:
* Aan klant is een Dienstverleningsdocument uitgereikt per mail als bijlage of als fysiek document. Klant begrijpt de inhoud en gaat hiermee akkoord.
* De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om de klant er nadrukkelijk op te wijzen dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Bij Execution only is de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening. Klant gaat hiermee akkoord.
* Klant verklaart dat deze goed op de hoogte is:
van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij klant passen;
van de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van keuze;
van zijn/haar eigen financiële positie.

Mocht de klant hetzij via telefoon, online, per post of via onze website een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. De wetgever kent hiervoor dus de term 'execution only' (AFM Execution only).

Aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens
Uiteraard zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp) onder nummer m1402508, elke berekening is daarom discreet.

Wanneer u advies wilt, vraagt u hier dan alstublieft expliciet om. Wij helpen graag.

Hebt u vragen, twijfels over de risicodekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het bekijken van de verzekeringsopties voor u, u bepaalt zelf voor welke mogelijkheid u kiest. Wij voeren slechts uw opdracht uit. U beoordeelt dus zelf en u beslist zelf. U beheert zelfstandig uw verzekeringen en neemt zélf de beslissingen. FACN, haar initiatieven waaronder Goedkoopste-Risicoverzekering.nl, haar directeuren, eigenaren en of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u u mocht ondervinden door de door u gemaakte zelfstandige keuzes bij het afsluiten van een verzekering zonder advies.

Wilt u meer informatie? Bel 0577 - 408 000 of neem contact op .