Lineair stijgende risicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering met een lineair stijgende dekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de verzekering een bedrag dat elk jaar evenredig of gelijkmatig stijgt. De lineaire stijging bepaalt u zelf.

Eigenlijk bepaalt u wat het verzekerd kapitaal in het eerste jaar en in het laatste jaar van de verzekering moet zijn. Het verschil tussen deze twee verzekerde bedragen wordt gedeeld door de looptijd en bepalen daarmee de lineaire (evenredige) stijging.

Op dit moment wordt deze dekking alleen door TAF via Quantum Leben aangeboden.

Voorbeeld lineair stijgende overlijdensrisicoverzekering:

verzekerd kapitaal 100.000 bij aanvang
looptijd verzekering 10 jaar
verzekerd kapitaal laatste jaar 200.000

de lineaire stijging van het risicokapitaal is dan 10.000 per jaar.

Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U betaalt bij een lineair stijgende risicoverzekering de hele looptijd een vaste premie. Uw premie is dus steeds gelijk en het verzekerde bedrag bij overlijden stijgt gelijkmatig.

Vraag een vrijblijvende premievergelijking van lineair stijgende risicoverzekeringen zonder provisie. Of neem contact op voor meer informatie.