Verschillende risicodekkingen bij risicoverzekeringen

Bij het afsluiten van een risicoverzekering is er keuze uit diverse verzekeringsvormen qua dekking. De risicoverzekering kan daarmee precies worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uit de omschrijving van de risicodekking op de polis blijkt welke variant is verzekerd.

Onderstaand treft u de voorkomende verzekeringsvormen van risicoverzekeringen.

Gelijkblijvende risicoverzekering
Hierbij is een gelijkblijvend kapitaal verzekerd. De premie is verschuldigd tot de overeengekomen einddatum of tot het eerder overlijden van de verzekerde. start premievergelijking

Lineair dalende risicoverzekering
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een vast bedrag daalt aan het eind van elk verzekeringsjaar. De daling is gelijk aan het aanvangskapitaal gedeeld door de duur van de verzekering. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde. start premievergelijking

Annuïtair dalende risicoverzekering
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een steeds toenemend bedrag aan het eind van elk verzekeringsjaar daalt. De daling is gelijk aan het aflossingsbestanddeel in een jaarlijkse annuïteit. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde. start premievergelijking

Lineair stijgende risicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering met een lineair stijgende dekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de verzekering een bedrag dat elk jaar evenredig of gelijkmatig stijgt. start premievergelijking

Annuïtair stijgende risicoverzekering
Het percentage varieert tussen de 0,5% en 2,5% van het verzekerde bedrag op de ingangsdatum van de overlijdensrisicoverzekering. Eigenlijk bepaalt u hoeveel het verzekerd kapitaal moet stijgen. Het percentage van jaarlijkse stijging bepaalt het verzekerd kapitaal per jaar. start premievergelijking

Lees voor meer informatie over de gewenste dekking per verzekeringsvorm:

Gelijkblijvende risicoverzekering
Lineair dalende risicoverzekering
Annuitair dalende risicoverzekering
Lineair stijgende risicoverzekering
Annuitair stijgende risicoverzekering

Meer weten over verzekeringsvormen van risicoverzekeringen? Of een gratis Premievergelijking. Gebruik gerust ons contactformulier