Gelijkblijvende risicoverzekering

Met een gelijkblijvende risicoverzekering verzekert u de gehele looptijd van de verzekering een vast bedrag.

Dit gelijkblijvende verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U betaalt bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering de hele looptijd een vaste premie. Uw premie is dus ieder jaar gelijk en het verzekerde bedrag bij overlijden blijft ook gelijk.

Vooral als u een koopwoning heeft, is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering raadzaam. Bij een gelijkblijvende hypotheekschuld, kan de begunstigde, bijvoorbeeld uw partner, het uitgekeerde bedrag uit de risicoverzekering gebruiken om deze hypotheekschuld af te lossen. De achterblijvende partner heeft dan een veel lagere hypotheekschuld over.

Vraag een vrijblijvende premievergelijking van alle gelijkblijvende risicoverzekeringen. Of neem contact op voor meer informatie.